top of page

Ukudla 
Isiko

​Uke uzibuze ukuthi kungani izwe ngalinye linokudla okuhlukile? Kungani sibiza ukudla kwaseJapane ngokuthi “ukudla kwaseJapane” esikhundleni sokudla? Ukudla kuyingxenye enkulu yesiko. Ukudla okuphekayo kungaba yindlela yokukhombisa inhlonipho noma uphawu lokubungaza. Ukudla kusitshela okuningi ngesiko. Futhi kubalulekile ukuqonda ngokugcwele umqondo wesiko lokudla. Nawu umhlahlandlela kukho konke odinga ukukwazi ngakho.

Amavidiyo Amasiko Okudla